RSS
A A A
SmodBIP

Prace polegające na utrzymaniu porządku i czystości

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku zaprasza do ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro (netto) na: PRACE POLEGAJĄCE NA UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W DWÓCH OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SP ZOZ PRO FAMILIA W RADOMSKU, OBEJMUJĄCE TERENY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE.

Załączniki:

- Zaproszenie do składania ofert

- Projekt umowy z załącznikiem

- Formularz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY :

Pobierz plik >> tutaj <<

Opublikował: Paweł Majewski
Publikacja dnia: 11.09.2013 13:54
Dokument oglądany razy: 1194
Nie podlega Ustawie