RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 23.01.2015 13:36 z powodu:

Błąd, nie podlegający ustawie

Świadczenie usług w zakresie wykonywania badania pozytonowej tomografii emisyjnej – PET-CT

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro (netto) na:
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADANIA POZYTONOWEJ TOMOGRAFII EMISYJNEJ – PET-CT NA RZECZ PACJENTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO FAMILIA W RADOMSKU.

Załączniki:
- Zaproszenie do składania ofert
- Formularz ofertowy
- Projekt umowy


Opublikował: Paweł Majewski
Publikacja dnia: 23.01.2015 13:36
Dokument oglądany razy: 978
Podlega Ustawie